WAR ZONE

Ve čtvrtek 30. 03. 2017 se pod vedením Mgr. Havlíčka a za doprovodu Mgr. Corfu uskutečnila v rámci předmětu Výtvarná příprava 2 exkurze do Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. Pro studentky se zaměřením Výtvarná výchova pro pomáhající profese zde byla připravena Mgr. Lucií Kabrlovou komentovaná prohlídka a zároveň výčet výtvarných dílen souvisejících s aktuální výstavou Pavla Kopřivy a Jiřího Černického s názvem War Zone.Strávit nevšední odpoledne v prostoru galerie, kde v rámci výstavy došlo ke změně funkce daného místa a exponáty instituce byly vytržené ze zažitých
a očekávaných kontextů, bylo zajímavou zkušeností, jak přemýšlet o možnostech prezentace
a zprostředkování současného umění.