Vidět hmotu hmatem…!

Pod vedením Mgr. Havlíčka si studentky se zaměřením Výtvarná výchova pro pomáhající profese vyzkoušely v rámci předmětu Výtvarná příprava 2 experiment, kde základem byla změna preferencí některých smyslů. Vlastní činnosti předcházel vstupní teoretický vhled do dějin výtvarné kultury, konkrétně na různé možnosti a způsoby práce související s tématy: vztah, intimita, smyslovost, atd.Cílem zadání bylo kresebně zachytit portrét. Došlo ovšem k naprosté absenci vnímání předlohy zrakem. Do ústřední pozice byl stavěn hmat, který nabízel zkoumání z odlišných pozic – struktura, hloubka, aj.Další sledovanou rovinou byl vztah tvůrce a modela, který se v průběhu času vyvíjel a formoval. Díky přímému kontaktu v obličejové části docházelo k narušování osobního prostoru a hranic.Počáteční nejistota se v průběhu tvorby proměnila v energickou činnost, která dala za vnik mnoha charakteristickým kresbám.