Průhledné sochy

Diakonie v Litoměřicích uspořádala při příležitosti 25. výročí výstavu „průhledných soch“. Výstava probíhá v měsících květnu a červnu v ulicích města Litoměřice, kde jsou na vybraných místech nainstalované plastové sochy. Sochy představují příběhy klientů Centra denních služeb při Diakonii ČCE v Litoměřicích – lidí s mentálním postižením. Cílem je ukázat člověka s mentálním postižením jako běžného člena společnosti – s jeho sny, přáními a s jeho jedinečností. Sochy jsou průhledné, zrovna jako jsou pro nás někdy „průhlední“ lidé s postižením, když je potkáváme na ulici. Tato průhlednost dává divákovi příležitost vnímat na první pohled především člověka, jehož postižení je najednou zcela upozaděno.

Projekt vznikl ve spolupráci s Pedagogickou  fakultou UJEP v Ústí nad Labem a je součástí bakalářské práce Heleny Hingarové, studentky oboru Výtvarná výchova pro pomáhajícící profese.

Odezvy v tisku: litomerice.cz, Litoměřický deník, Krajské listy, iDnes.cz