Poník v záři slunce - to se to kreslí :)

V pátek 29. 04. 2016, v průběhu celého dopoledne, měli studenti KVK možnost zúčastnit se prvního ze dvou kresebných bloků zaměřených na kresbu živého zvířecího modelu. Seminář se uskutečnil pod vedením Mgr. Corfu a Mgr. Havlíčka a probíhal na zeleném prostranství při hlavním vchodu do budovy PF UJEP.Druhý blok, na který bude zajištěna lama, proběhne v pátek 13. 05. 2016 v čase 08-11.00 na stejném místě.  Máte-li čas a chuť, přijďte si zakreslit s námi!