Na zkušenou za kopečky

Workshop Drážďany – počátkem prosince 2015 se studenti Pedagogické fakulty zúčastnili třídenního výtvarného workshopu pořádaného kulturním fórem riesa efau v Drážďanech. Připravovaná výstava „Město v nás“ představí výběr studentských prací, které byly vytvořeny v rámci těchto workshopů a shlédnout ji budete moci v průběhu letního semestru v prostorách galerie Koridor na Pedagogické fakultě.