Kolokvium 2016

Závěrem zimního zkouškového období tradičně vrcholily přípravy na doktorské kolokvium, které byly dne 17. 2. korunovány hladkým průběhem celé akce. Studenti přednesli své příspěvky, které byly tematicky velice různorodé. Úvodního slova se ujala doc. Kateřina Dytrtová, Ph.D. Milým hostem byla čerstvá držitelka titulu Ph.D., Kateřina Štěpánková, která se s námi podělila o své bohaté zkušenosti z celého studia. Součástí programu bylo také poděkování a gratulace prof. Jaroslavu Brožkovi.