Galerijní animace k výstavě E. G. Doerell a jeho svět

V rámci doprovodného programu k výstavě E. G. Doerell a jeho svět v Muzeu města Ústí nad Labem byly studenty Katedry výtvarné kultury PF UJEP realizovány galerijní animace, které si kladly za cíl zprostředkovat umělecké dílo Ernsta Gustava Doerella, významného tvůrce krajinomaleb v období romantismu, jenž byl jakýmsi dokumentaristou Českého středohoří.  Prostřednictvím tvůrčích etud byla účastníkům animací představena celková koncepce výstavy, rysy a principy nejen romantické krajinomalby, ale romantismu jako komplexního uměleckého směru, například s odkazy do literatury.