Doktorandské kolokvium 2017

Dne 15. 02. 2017 se v podkrovních prostorách pedagogické fakulty konalo doktorandské kolokvium. Naši doktorandi zde v rámci představili vývoj svých rozpracovaných disertačních projektů. Příspěvky byly zpětně komentovány školiteli a pozvanými akademiky. Výčet oborově zaměřených témat byl široce a různorodě pojatý, což se mimo jiné zasloužilo o zájem z řad diváků. Druhá polovina setkání se nesla v duchu přednášky doc. PhDr. Marie Fulkové, Ph.D. z KVK PF UK v Praze. Doktorandské kolokvium se vydařilo a těšíme se na další ročník!