DOD 2017

Dne 26. 1. 2017 proběhl DOD / Den otevřených dvěří na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Také naše Katedra výtvarné kultury otevřela své ateliéry a návštěvníci mohli vidět studenty přímo „v akci“. Uchazeči o studium se mohli v ateliérech aktivně zapojit do práce – vyzkoušet si kresbu podle živého modelu (kozlíka Fífi), či sérii kreseb na čas. V ateliéru malby proběhl stručný výklad k interpretaci barokního zátiší a studenti zde zpracovávali téma ovocného zátiší, představujícího stravovací návyky dnešní doby. V rámci Dne otveřených dvěří se také představil specializovaný bakalářský obor Výtvarná výchova pro pomáhající profese.